Tarieven 2020

      Geen reacties op Tarieven 2020

Licenties

De NFF-licenties zullen in 2020 NIET in prijs worden verhoogd, ze blijven 10 euro.
Met een NFF-licentie kan worden ddelgenomen aan wedstrijden op alle niveaus binnen de NFF.

Een licentiehouder mag deelnemen aan alle nationale wedstrijden en aan alle regio-wedstrijden in de eigen regio.
Ook de zogenaamde “Open wedstrijden” zijn voor alle licentiehouders toegankelijk; dat betreft dan onder andere de traditionale wedstrijden: de “Openingswedstrijd” in Nijverdal, de “Vacantiewedstrijd” in Tiel en de “Lichtwedstrijd” in Schoonebeek.

Contributies

De contributie voor de aangesloten clubs blijft 25 euro.

Wedstrijdkosten

De NFF heft een wedstrijdbijdrage van de verenigingen die een nationale wedstrijd organiseren. Deze bijdrage is bedoeld als huurprijs van de jury-laptop en als vergoeding voor gebruikt materiaal.

De bijdrage blijft in 2020 staan op 40 euro.

Inschrijvingen wedstrijdklasses

De bedragen waarvoor kan worden ingeschreven voor de nationale wedstrijden blijven in principe gelijk. 5 Euro voor alle klasses bij de gewone nationale wedstrijden en ook bij het NK. De inschrijving voor de Promotieklasse blijft bij alle wedstrijden 1 euro.

Besluitvorming

De begroting voor 2020 is besproken en vastgesteld in de vergadering van de Federatieraad op vrijdag 29 november 2019.