Begrippenlijst

Dit is de Begrippenlijst. Op deze pagina worden typische NFF-begrippen uitgelegd of er staat een definitie bij.
Onderaan deze pagina staat een contactformuliertje; gebruik dat als je graag nieuwe woorden of begrippen in de Begrippenlijst wilt laten opnemen.

Organisatie

ALV
Afkorting voor Algemene Leden vergadering. In het Verenigingsrecht (Burgerlijk Wetboek, boek 2) wordt gesproken over de Algemene Vergadering; in de praktijk wordt het woord “Leden” vaak toegevoegd.Hoogste ‘orgaan’ in een vereniging. De ALV stelt begrotingen vast, kiest bestuursleden en bepaalt (bij de NFF) de wedstrijdkalender.
District
Samenwerkingsverband van NFF-verenigingen die geografisch bij elkaar horen. De afbakening tussen Districten volgt niet exact de provincie-grenzen; het noorden van Drenthe valt onder District Noord terwijl het zuidoosten van Drenthe bij District Oost hoort. De districten Midden en Zuid hebben allebei delen van Gelderland. Districten organiseren Districtswedstrijden, waarbij alleen leden uit het betreffende district mee mogen doen.
Federatieraad
Elke vereniging heeft een Algemene Vergadering (ook wel: ALV), het hoogste orgaan van de vereniging. Bij de NFF hebben we de algemene vergadering een naam gegeven: Federatieraad.
Federatiekaart
“Federatiekaart” is de officiële benaming voor een licentie. In de praktijk wordt vaak het woord licentie gebruikt; bijvoorbeeld “Om aan een wedstrijd mee te kunnen doen moet je in het bezit zijn van een licentie.” Maar officieel is het dus “Federatiekaart”.

Wedstrijden

Parc-fermé
Ruimte waarin de rijders moeten wachten tot hun race aan de beurt is.
Starter
Belangrijke functie bij wedstrijden. De Starter is -naast de Trackmanager- de enige functionaris die een race mag afvlaggen. Zie voor meer uitleg Wedstrijdreglement, art. 23.
Trackmanager
De scheidsrechter bij fietscross-wedstrijden. De trackmanager heeft de algehele leiding over de wedstrijd, hij is zelfs de baas van de jury.

Je kunt voorstellen om een woord aan deze lijst toe te voegen.
Daarvoor gebruik je onderstaand contact-formulier.