Begrippenlijst

Woorden toevoegen?

Je kunt voorstellen om een woord aan deze lijst toe te voegen.
Daarvoor gebruik je het contact-formulier onderaan deze pagina.

Secretariaat NFF

Monique Broekmeulen,
email: secretaris@fietscross.org
Adres:
Schippersstraat 12
5331 VK Kerkdriel
gsm: 06-42 54 13 15

Organisatie

Wedstrijden

Afkorting voor Algemene Leden Vergadering (soms ook Algemene Vergadering).

Hoogste ‘orgaan’ in een vereniging. De ALV stelt begrotingen vast, kiest bestuursleden en bepaalt (bij de NFF) de wedstrijdkalender.

Bij de NFF heet dit: Federatieraad

Samenwerkingsverband van NFF-verenigingen die geografisch bij elkaar horen.

De afbakening tussen Districten volgt niet exact de provincie-grenzen:

het noorden van Drenthe valt onder District Noord terwijl het zuidoosten van Drenthe bij District Oost hoort.

De districten Midden en Zuid hebben allebei delen van Gelderland.

Districten organiseren Districtswedstrijden, waarbij alleen leden uit het betreffende district mee mogen doen.

 

Districtswedstrijden worden door een distric georganiseerd en zijn alleen toegankelijk voor NFF-rijders uit hetzelfde district.

Districten stellen zelf hun klasse-indeling vast, dus die is niet overal hetzelfde.

 

Ook aantal wedstrijden en de begintijden daarvan, worden per district vastgesteld.

 

Het is wel de bedoeling dat het NFF-wedstrijdreglement gevolgd wordt.

Dus bijvoorbeeld dezelfde regels voor clicks, 
geen races overrijden, rode vlag op dezelfde manier gebruiken.

 

 

Elke vereniging heeft een Algemene Vergadering (ook wel: ALV), het hoogste orgaan van de vereniging. Bij de NFF hebben we de algemene vergadering een naam gegeven: Federatieraad.

 

Dat is de vergadering waarin alle clubs bij elkaar komen om samen het beleid van de nFF vast te stellen
(en de begroting en de tarieven).

“Federatiekaart” is bij de NFF de naam voor een licentie.

 

In de praktijk wordt vaak het woord licentie gebruikt; bijvoorbeeld “Om aan een wedstrijd mee te kunnen doen moet je in het bezit zijn van een licentie.”

 

Maar officieel is het dus “Federatiekaart”.

Ruimte waarin de rijders moeten wachten tot hun race aan de beurt is.

Een parc-fermé bestaat meestal uit 10 opstel-rijen.

 

Van rijders wordt verwacht dat ze ruim tevoren in het parc-fermé aanwezig zijn (bij voorkeur 10 races vóór hun eigen race).

De Starter is een belangrijke functionaris.

Hij is de enige (naast de Trackmanager) die een race mag afvlaggen.

 

Zie voor meer uitleg Wedstrijdreglement, artikel 23.

De scheidsrechter bij fietscross-wedstrijden.

De trackmanager heeft de algehele leiding over de wedstrijd, hij is tijdens de wedstrijd de baas van alle medewerkers

.

Contact-formulier voor nieuwe woorden

Je kunt voorstellen om een woord aan deze lijst toe te voegen.
Daarvoor gebruik je onderstaand contact-formulier.