Bestuur

naamfunctiecontact

Bestuursleden van de NFF
vacature Voorzitter NFF inlichtingen: 0529 – 45 61 40 of 06 – 36 40 50 12
Monique Broekmeulen Secretaris NFF Schippersstraat 12
5331 VX Kerkdriel
gsm: 06 – 42 54 13 15
Bennie Meinders Penningmeester NFF gsm: 06 – 19 92 72 88
Rob Waaijenberg bestuurslid, afgevaardigde District Oost gsm: 06 – 36 40 50 12
Elly Wiersema-Cock bestuurslid, afgevaardigde District Noord gsm: 06 – 48 42 58 37
Frank Engelen bestuurslid, afgevaardigde District Midden gsm: 06 – 23 34 35 99
Bert van Doesburg bestuurslid, afgevaardigde District Zuid tel.: 0345 – 57 11 53
Liesbeth Jansen bestuurslid, tweede secretaris