Wat is een club?

De Club

Een club is een georganiseerde groep mensen met dezelfde belangstelling. Dat kan op allerlei terrein zijn.

Mensen die graag lezen kunnen een lees-clubje oprichten, waarin ze gezamenlijk dezelfde boeken lezen. Mensen die de natuur willen beschermen, kunnen een club oprichten van natuurbeschermers. En natuurlijk zijn er veel sportclubs.

 

“Club” is geen juridisch begrip. Het woord club vind je in de wetgeving niet terug. Het woord “club” zegt helemaal niets over de formele status van zo’n groep mensen.
In de amateur-sport zal een club (sportclub) heel vaak een vereniging zijn; maar “club” zegt niets over de juridische vorm; het woord “vereniging” zegt wel iets over de juridische vorm, het woord stichting ook. Stichting en vereniging zijn twee verschillende vormen van een rechtspersoon.

Secretariaat NFF

Monique Broekmeulen,
email: secretaris@fietscross.org
Adres:
Schippersstraat 12
5331 VK Kerkdriel
gsm: 06-42 54 13 15

Rechtspersoon

Een rechtspersoon is een organisatie, die via stricte juridische regels is opgericht en vormgegeven. Door een juridische constructie toe te passen kan een organisatie handelen als een persoon en rechten en plichten krijgen als een persoon. Een natuurlijk persoon bestaat of bestaat niet; een rechtspersoon wordt erkend (bestaat) op basis van het recht.

 

Omdat organisaties om verschillende redenen en met verschillende doelen worden opgericht, zijn er ook verschillende vormen van rechtspersoonlijkheid.

Kort door de bocht: voor bedrijfsmatige en winst-gerichte activiteiten zijn er de NV’s en BV’s. Voor belangenbehartiging, hobby-beoefening en dergelijke zijn er de Stichtingen en Verenigingen.

Vereniging

Stichting

In een vereniging hebben de leden in laatste instantie (uiteindelijk) de macht in handen. Een bestuur wordt aangesteld om de vereniging te leiden (besturen) maar het bestuur moet zich daarbij houden aan de uitspraken van de ledenvergadering.

 

De ledenvergadering heeft ook het budget-recht, dat wil zeggen: zij keurt de begroting goed en ook de financiele verantwoording. En het principe is bekend: wie betaalt, bepaalt. Dat geld ook intern in een vereniging. De leden betalen en de leden bepalen.

Een stichting heeft geen leden. In een stichting is er één baas: het bestuur. Het doel en de belangen van een stichting zijn in handen van het bestuur. Deze kan over alles beslissen en wordt slechts op de vingers gekeken door een raad van commissarissen.

 

Een stichting is een goed stuk gereedschap als een beperkt doel of belang moet worden behartigd, of als de belangen dermate groot zijn dat alleen een selecte groep mensen met veel kennis en betrokkenheid zich met het bestuur zou moeten bemoeien.
Het besturen van een Fonds of een Openbare Bibliotheek bijvoorbeeld, kan prima gebeuren door een Stichting.

Gezamenlijk belang

Een vereniging bestaat meestal uit een groep mensen die allemaal hetzelfde belang (of interesse) hebben en zich daar gemeenschappelijk hard voor willen maken. Een fietscross-vereniging bijvoorbeeld. Een fietscross-vereniging is ooit opgericht om de leden in staat te stellen hun sport te beoefenen.

 

Een fietscross-baan richt je niet gemakkelijk op als individuele sporter; in stand houden en onderhoud gaat ook lastig alleen. Sport-beoefening is alleen mogelijk als je met meerderen verantwoordelijk bent voor een accomodatie.

 

Als een fietscross-club geleid zou worden als een stichting, dan zouden de individuele fietscrossers niets te zeggen hebben over bijv. de hoogte van de contributie, de ontwikkeling van de cross-baan of het uiterlijk van de clubshirts.

 

In een FCC die de verenigings-vorm heeft, kunnen de leden invloed uitoefenen op het bestuur. Een bestuur kan zich korte tijd niks aantrekken van de leden, maar zal daar op den duur voor worden afgestraft bij bestuursverkiezingen of een begrotingsbehandeling.