Baankeuringen

Inleiding

Elke club krijgt wel eens met een baankeuring te maken. Niet iedereen zal echter precies weten hoe een baankeuring in zijn werk gaat, of aan welke eisen de accommodatie moet voldoen voor een nationale wedstrijd.

 

Het keuren van fietscross-banen blijft mensenwerk, evenals aanleg en onderhoud. Bij een keuring zullen kleine afwijkingen van een eis niet snel leiden tot het afkeuren van de baan.

 

Maar: de veiligheid bij de sport en de voortgang van de wedstrijd staan voorop.

Daarom kunnen ook een groot aantal kleine ‘foutjes’ bij elkaar toch ertoe leiden dat een baan niet geschikt is voor een nationale wedstrijd.

Bij een baankeuring moet de club altijd vertegenwoordigd zijn door 1 of 2 kaderleden. Met hen worden afspraken gemaakt over eventuele aanpassingen.

 

Dat kan leiden tot een herkeuring of tot aanpassingen die voor de wedstrijddag gedaan moeten worden. Over die mogelijkheden lees je ook in deze brochure.

 

In alle gevallen is de club dus ook betrokken bij een keuring en de gevolgen daarvan.

Secretariaat NFF

Monique Broekmeulen,
email: secretaris@fietscross.org
Adres:
Schippersstraat 12
5331 VK Kerkdriel
gsm: 06-42 54 13 15

Wie is verantwoordelijk voor keuringen?

Wie voert de keuringen uit?

De NFF-official die de rol van wedstrijd-coördinator vervult. Momenteel is dat Rieks Dubbink.

Het bestuur wijst mensen aan die samen de baankeurings-commissie vormen.
De wedstrijd-coördinator zal hierin zitting hebben, samen met een of meer uitvoerende leden.

Momenteel bestaat de baankeuringscommissie uit Rieks Dubbink en Gerry van der Kolk.

Wanneer moet een keuring gedaan worden?

Wanneer wordt een keuring ingepland?

Een keuring wordt gedaan naar aanleiding van een geplande nationale wedstrijd.

Een baankeuring met een positieve uitkomst geeft recht op een ‘keurings-bewijs’. Dit keurings-bewijs is in principe drie jaar geldig.

De geldigheid komt automatisch te vervallen als er wijzigingen aan de crossbaan worden aangebracht.

Dit betekent dat een nieuwe baankeuring moet worden aangevraagd, in de volgende gevallen:

aanpassen van hindernissen en/of bochten;

vernieuwing startinstallatie en/of starthek;

verandering van de toplaag;

verandering van permanente belijning en/of omheining van de baan.

Een baan waarop een nationale wedstrijd wordt gereden, moet 6 maanden voor de wedstrijd gereed zijn en aan de eisen voldoen.

 

Om die reden wordt eerste baankeuring gepland op een datum circa 7 maanden voor de wedstrijd. 

Als er zaken zijn die direct moeten worden aangepast, dan krijgt de club daar één maand voor. Een eventuele herkeuring kan dan 6 maanden voor de wedstrijd gedaan zijn.

Wat kost een baankeuring

De eerste baankeuring die wordt uitgevoerd in verband met een geplande nationale wedstrijd, is gratis.

 

Verenigingen dienen ervoor te zorgen dat hun fietscross-baan ruim op tijd klaar is voor een nationale wedstrijd. Wanneer een baankeuring aanleiding geeft tot een herkeuring, kost die herkeuring geld.

Het kost ook geld als leden van de baankeuringscommissie voor niets komen (afspraak gepland en de clubvertegenwoordiger komt niet opdagen) of als de baan bij een eerste keuring in dermate slechte staat verkeerd, dat hij wordt afgekeurd.


In al deze gevallen wordt €100,00 in rekening gebracht.

Deze kosten-regeling is vastgesteld door de Federatieraad in haar vergadering in November 2007.