Eisen die aan de fietscrossbaan worden gesteld

Circuit algemeen

Circuit afmetingen

 • Het wedstrijdcircuit moet uitgezet te worden op een grondsoort die compact van structuur is en een harde ondergrond biedt. Een eventuele toplaag moet voldoende dekkend en hard zijn. Er moet voldoende snelheid kunnen worden gemaakt om de wedstrijd ook voor de jongste deelnemers aantrekkelijk te laten zijn.

 • Het circuit dient op een open ruimte te worden uitgezet. Voor de wedstrijden is een oppervlakte van ca. 50 x 60 meter noodzakelijk.

 • Het circuit moet over de volledige lengte gesproeid kunnen worden.

 • Het circuit moet op een wedstrijddag onkruidvrij zijn.
 • De lengte van de baan moet minimaal ca. 300 meter te zijn.

 • Bij het ingaan van de eerste bocht moet de baan 5,00 meter breed zijn. Deze breedte blijft gehandhaafd tot op het moment waarop de bocht overgaat in het volgende rechte stuk.

 • De baan moet over de verdere lengte na de eerste bocht minimaal 4,00 meter breed zijn, met uitzondering van de (kom)bochten, die in het centrum 5,00 meter breed dienen te zijn.

 • Loodrechte afsprongen van meer dan 40 cm mogen niet voorkomen in een fietscrosscircuit.

 • De markering van de wedstrijdbaan moet bestaan uit een kalklijn van ten minste 5 centimeter breed. Deze lijn moet goed zichtbaar zijn, om te kunnen bepalen of een rijder buiten de lijn komt.
 • Secretariaat NFF

  Monique Broekmeulen,
  email: secretaris@fietscross.org
  Adres:
  Schippersstraat 12
  5331 VK Kerkdriel
  gsm: 06-42 54 13 15

  Circuit veiligheid

  Parc fermé

 • Indien op een circuit een zogeheten ‘pro sectie’ aanwezig is, dient deze zodanig gemarkeerd te zijn dat hij geen onderdeel uitmaakt van de wedstrijdbaan.

 • Het circuit dient rondom afgezet te zijn, op een zodanige manier, dat het publiek zich rond de baan kan bewegen, alles kan overzien en toch niet op het binnenterrein kan en behoeft te komen. Het binnenterrein is verboden voor publiek. Verder moet er voor de rijders de mogelijkheid zijn om, in geval van nood, de baan te kunnen verlaten.

 • De afzetting moet vast zijn, bijv. een hekwerk van buis-materiaal. Een tijdelijke afzetting met bijvoorbeeld touw is niet toegestaan.

 • Alle obstakels, zoals palen en afzettingen, dienen zo mogelijk minimaal 2.00 meter uit de zijkant van de baan te worden geplaatst. Als dit door omstandigheden niet mogelijk is, dienen deze obstakels op een deugdelijke manier te zijn afgeschermd met strobalen of kussens.
 • Achter of naast de startheuvel is men verplicht een parc-fermé (gesloten park) aan te leggen. Dit is een gesloten ruimte, waar rijders zich kunnen opstellen voor de wedstrijd.

 • De ondergrond van het parc fermé moet verhard zijn.

 • Minimaal dienen 8 opstelrijen te worden aangebracht, waarin rijders zich achter elkaar kunnen opstellen op volgorde van de startposities aangegeven op de wedstrijdlijsten.

 • De opstelrijen moeten doorlopend genummerd worden, zodanig dat voor alle races duidelijk is in welke opstelrij de rijders moeten staan.
 • Startterrein

 • Het startterrein dient minimaal 8 meter breed te zijn.

 • De afstand tot de eerste bocht moet minimaal 45 meter bedragen.
 • Startheuvel

  Starthek

 • De startheuvel moet minimaal 2,50 meter hoog zijn voor outdoor banen. Voor indoorbanen is de hoogte van de startheuvel vrij, met als minimumeis dat het achterwiel wel ongeveer 30 cm hoger dient te staan dan het voorwiel.

 • Het aantal startplaatsen moet 8 zijn. De breedte per startplaats moet minimaal 90 cm zijn (aanbevolen wordt 1 meter), met aan beide buitenkanten 20 cm vrije ruimte. De minimale breedte van de totale ruimte voor het starthek moet 7,60 meter zijn.

 • Het oppervlak van de startheuvel moet verhard zijn en schuin oplopen, en wel op een zodanige wijze dat het achterwiel ongeveer 30 cm hoger staat dan het voorwiel als de rijder van start gaat.

 • De ondergrond van de startplaatsen moet ‘slipvast’ zijn, zodat er geen slip-mogelijkheid is bij nat weer.

 • li>Startlichten moeten voldoende zichtbaar zijn vanaf elke startplaats.
 • Een starthek is verplicht en moet een minimale lengte hebben van 7,20 meter. Als het starthek bestaat uit een geraamte met daarin de startplaatsen, dan moet de ruimte tussen de startplaatsen degelijk gesloten zijn. Het materiaal van de startplaatsen waar de rijders tegenaan staan, moet slipvast zijn bij nat weer. Voor nationale wedstrijden, zowel in- als outdoor, moet het starthek minimaal 50 cm hoog zijn en haaks op de starthelling staan.

 • De startposities dienen op zowel voor- als achterzijde van het starthek te zijn aangebracht. De rijders moeten de nummers zien om zich te kunnen opstellen; vanaf de andere kant moet de bezetting van de startnummers gecontroleerd kunnen worden.

 • De bediening van het starthek moet door 1 persoon gebeuren. De starter geeft eveneens de commando’s.
 • Finish

  Bijzondere eisen bij nationale wedstrijden

 • De finishlijn dient gemarkeerd te zijn met een zwarte streep op een witte ondergrond, of een zwarte streep tussen twee witte vlakken. In bestrating kan dit gemaakt worden door 3 rijen klinkers waarvan de middelste zwart is geverfd en de twee buitenste wit zijn geverfd.

 • Als een hoog portaal is gebouwd waaraan een finishvlag kan worden opgehangen, dan moet dit portaal minimaal 20 centimeter vóór de finishlijn worden geplaatst; op de finishlijn zelf moet namelijk voldoende plaats zijn voor de fotofinish-apparatuur. Een finishvlag heeft geen functie in het reglement en hoeft niet exact boven de finishlijn te hangen.

 • Achter de finishlijn dient een fuik aanwezig te zijn met een minimale lengte van 15 meter, waar de rijders na het finishen tegengehouden kunnen worden. Doorlating geschiedt op aangeven van de/een trackmanager. Binnen de fuik mag het publiek zich niet ophouden.
 • Er moet in de directe nabijheid van de crossbaan parkeergelegenheid voor 400 auto’s aanwezig zijn.

 • Er moeten voldoende sanitaire voorzieningen in de directe nabijheid van de crossbaan aanwezig zijn.
 • Aanbevolen wordt: 3 x Herentoilet, 3 x Damestoilet, 1x Vrijwilligerstoilet (niet voor sporters of publiek).