Wedstrijden

Wedstrijden in 2022

De Wedstrijdkalender 2022 voor nationale wedstrijden (ook wel: PK’s) wordt vastgesteld in de Federatieraad op 26 november 2021.
Wanneer de kalender is vastgesteld, zullen er aparte pagina’s komen voor de nationale wedstrijdkalender en voor de Districts-kalenders; waarschijnlijk niet allemaal tegelijkertijd. Tenslotte hebben de districten ook tijd nodig om hun eigen kalenders af te stemmen