Een vereniging die zelf geen afvaardiging naar de Federatieraad kan sturen, kan nog wel een andere vereniging machtigen. Daar zijn machtigings-formulieren voor.

Als je in de komende week nog contacten met een naburige vereniging hebt (training, wedstrijd, vergadering) zou je er eens over kunnen denken om van zo’n machtiging gebruik te maken.
Maar alleen als het moet natuurlijk…..we hebben echt liever alle clubs in de zaal.

De bedoeling van het machtigings-formulier is dat de stemmen van de afwezige vereniging niet verloren gaan. Een afgevaardigde van een andere club kan met de machtiging bij een stemming de stemmen van de afwezige club uitbrengen. Het formulier moet ondertekend worden door de voorzitter van de afwezige vereniging en door de persoon die gemachtigd wordt.