Nieuwe bestuursleden voor secretariaat NFF

      Geen reacties op Nieuwe bestuursleden voor secretariaat NFF

In de Federatieraad van 29 november jl., is de vacature voor Secretaris opgevuld.

Twee kandidaten

Er waren twee kandidaten: Liesbeth Jansen en Monique Broekmeulen hadden zich gemeld om gezamenlijk deze bestuursfunctie in te vullen. Liesbeth Jansen heeft al bestuurservaring opgedaan bij BMX Apeldoorn en in District Midden. Monique heeft ervaring opgedaan bij FCV Geldermalsen en District Zuid. Beiden zijn ook werkzaam in het landelijke juryteam.

Verkiezing

Een kandidaat voor het Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester) moet in functie worden gekozen. Dat wil zeggen dat de Federatieraad iemand specifiek voor één van deze functies benoemd.
Daarnaast is er in het Hoofdbestuur (ook wel: Algemeen Bestuur) nog plaats voor een extra bestuurslid.

Als gevolg hiervan is Monique Broekmeulen gekozen en benoemd in de DB-functie “Secretaris”. Liesbeth Jansen is als bestuurslid gekozen en zal optreden als tweede (of vice-)secretaris.