NK 2020: 19 september in Assen

      Geen reacties op NK 2020: 19 september in Assen

Helaas kunnen alle geplande nationale wedstrijden in het najaar niet doorgaan. De PK’s in Schoonebeek, Geldermalsen, Ommen en Doetinchem komen dit najaar te vervallen.
In 2021 worden de wedstrijden welke formeel aan de beurt waren in hun poule in 2020 op de agenda geplaatst van 2021. Kortom de originele reeks wordt met 1 jaar opgeschoven.

NK 2020

Het goede nieuws is dat het Nederlands Kampioenschap 2020 wel door gaat.
Op Zaterdag 19 september 2020 organiseert de NFF samen met FC Unitas te Assen het NK 2020.
Om deel te mogen nemen aan dit NK moet je minimaal 1 landelijke wedstrijd hebben gereden in de periode september – december 2019.

Dit NK zal er anders uit zien dan wat wij als fietscrossers gewend zijn, maar we zijn blij om toch nog het NK te kunnen rijden.
De NFF en FC Unitas hebben regels opgesteld, waarbij wij u uitdrukkelijk verzoeken om deze op te volgen.

Dit in het belang van jou, de rijders en de sport.

DE WEDSTRIJD

De wedstrijd zal worden verreden in 2 aparte blokken.

**** LET OP ****  Dit zijn richttijden en klasseindelingen a.d.h.v. historische gegevens.
Na de voorinschrijvingen kan hiervan worden afgeweken en informeren wij je z.s.m.

Blok 1 – Rijders tot … jaar

  • Aanvang training 08:00 uur tot 08:55 uur
  • Aanvang wedstrijd 09:00 uur
  • Einde blok wordt geschat op 13:00 uur

Blok 2 – Rijders … + en Cruisers

  • Aanvang training 14:00 uur tot 14:55 uur
  • Aanvang wedstrijd 15:00 uur
  • Einde blok 2 wordt geschat op 19:00 uur

Normaliter werd de promotieklasse op de plaatsingswedstrijd verreden, deze dag is komen te vervallen.
De eindstand is door de NFF opgemaakt, wat gelijk is aan de tussenstand vóór de Coronastop.

Tijdens de pauze tussen Blok 1 en 2 kan dan door de medewerkers extra worden schoon gemaakt.
Zo kunnen op een veilige manier alle personen die aanwezig zijn van Blok 1 het terrein verlaten en kunnen we geleidelijk de mensen van Blok 2 op het terrein toe laten.

INSCHRIJVING

Inschrijving kan uitsluitend d.m.v. de bekende voorinschrijving, dag-inschrijving is NIET mogelijk.
Afmelden van rijders kan door de clubvertegenwoordiger wel op de dag zelf.
Reden hiervoor is dat wij dan een beter tijdschema kunnen maken en ons aan de RIVM-richtlijnen van o.a. het maximale aantal toeschouwers kunnen houden.

AANVULLENDE WEDSTRIJDINFORMATIE

De startlijsten zullen alleen digitaal worden gepubliceerd.
De prijsuitreiking zal direct na de finish van de finalerit van elke klasse volgen.

Bij de jongste leeftijdscategorie is het niet mogelijk een clubvertegenwoordiger of begeleider te laten assisteren bij de start, dit i.v.m. de handhaving van de 1,5 m regel.
Eventueel kunnen deze rijders gebruik maken van de zogenoemde “startblokjes” onder de pedalen wanneer zij nog niet zelfstandig aan het hek kunnen staan.
Deze blokjes zullen aanwezig zijn op de startheuvel.

TOEGANG DEELNEMERS EN BEGELEIDERS

Elke club krijgt een plaats op het terrein toegewezen waar men 1, 2 of 3 tenten mag plaatsen.
Afhankelijk van het aantal deelnemers worden de aantal tenten bepaald, gebruik van zijwanden is niet toegestaan!
Je krijgt hier bericht over na sluiting van de voorinschrijving.

De tenten dienen vóór aanvang van blok 1 geplaatst te worden en mogen niet eerder verwijderd worden dan na afloop van blok 2.

In verband met de 1,5 meter regel en de handhaving hiervan is het helaas niet mogelijk publiek/individuele begeleiders toe te staan op de BMX-area.

Om wel de wedstrijden te kunnen volgen wordt er een livestream beschikbaar gesteld.

Zonder geldig toegangsbandje heeft men géén toegang tot de BMX-area.

De deelnemers dienen zich bij aankomst te melden bij de clubvertegenwoordiger en worden dan voorzien van een bandje waarmee ze het terrein gedurende het wedstrijdblok van deelname kunnen betreden en zich kunnen melden bij hun clubtent.

Afhankelijk van het aantal deelnemers kan elke club, naast de clubvertegenwoordiger, begeleiders aanwijzen die de kinderen gedurende de gehele wedstrijd begeleiden.
Het aantal begeleiders zal worden bepaald na sluiting van de voorinschrijving.
Zij dragen zorg voor o.a. het op tijd aanwezig zijn in het Parc Fermé, opvang bij blessures ed.
Deze werkwijze wordt ook toegepast tijdens het EK BMX met een chef d’equipe.

Gedurende de gehele dag zal de clubvertegenwoordiger het aanspreekpunt zijn voor de deelnemers en ouders voor alle zaken die van belang zijn.

PARKEREN

Volg de instructies van de parkeerwachten op.
Blok 1 zal gebruik maken van de wielerbaan achter het BMX-terrein en voor blok 2 zal gebruik gemaakt worden van de overige parkeergelegenheid tussen het BMX-terrein en de voetbalvelden.
Gelieve niet te parkeren op de terreinen van de Bonte Wever.

RIVM richtlijnen

Verder verzoeken wij u rekening te houden met alle RIVM-richtlijnen, zoals:

  • Blijf bij corona gerelateerde klachten zoals hoesten, koorts, keelpijn etc. Thuis!
  • Kom alleen met het benodigde aantal personen naar het NK.
  • Respecteer de 1,5m regel en houdt afstand van elkaar.
  • Het verzoek is om na uitschakeling het terrein z.s.m. te verlaten en huiswaarts te keren

Vragen?

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact opnemen via mail: secretaris@fietscross.org.

 

Wij Hopen je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met sportieve groet,

Liesbeth Jansen / Monique Broekmeulen
Secretaris NFF