Nu het coronavirus ook Nederland steeds meer in zijn greep krijgt, worden er vanuit het RIVM maatregelen genomen om verdere verspreiding te voorkomen. De NFF volgt de richtlijnen van het RIVM en treft ook maatregelen voor de BMX sport.

In Nederland is het RIVM de organisatie die alle informatie heeft en voor de voorlichting over het verloop en de aanpak in Nederland zorgt. Op dit moment heeft het indammen van het virus de hoogste prioriteit. De NFF draagt daarbij haar verantwoordelijkheid voor landelijke wedstrijden en kampioenschappen.

De verantwoordelijkheid voor het wel of niet doorgaan van wedstrijden ligt bij de organisatoren van de desbetreffende wedstrijd. Mochten er vanuit de overheid maatregelen worden opgelegd die mogelijk ook de BMX sport raken, zoals het annuleren van wedstrijden, dan melden wij dit zo spoedig mogelijk op onze website.

Meer informatie over het Coronavirus
Meer algemene informatie over het Coronavirus kun je vinden op de website van het RIVM.